logo rycerzelekcja w muzeumwycieczka do Krakowazgłaszające  
  Zapraszamy do szkoły przyjaznej, bezpiecznej, pełnej radości i kultury na co dzień!  
40 lat szkoły
Szkola Polska
w Budapeszcie
Grono pedagogiczne
Dokumenty
Plan lekcji
Podręczniki
Lektury
Dni wolne od zajęć
Kronika szkolna
Rok szkolny 2018/19
Rok szkolny 2017/18
Rok szkolny 2016/17
Rok szkolny 2015/16
Rok szkolny 2014/15
Rok szkolny 2013/14
Rok szkolny 2012/13
Rok szkolny 2011/12
Archiwum
Aktualności 2017/18
Aktualności 2016/17
Aktualności 2015/16
Aktualności 2014/15
Aktualności 2013/14

 

„Rozdroża tożsamości dzieci dwukulturowych” – wykład i warsztaty
pani prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej


< Powrót: rok szkolny 2016/2017

W sobotę 26 listopada odbyły się otwarte zajęcia dla nauczycieli i rodziców w formie wykładu połączonego z warsztatami, które prowadziła pani prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorem spotkania był Szkolny Punkt Konsultacyjny w Budapeszcie przy wsparciu Stowarzyszenia Polonia Nova. Zajęcia odbyły się na uniwersytecie ELTE.

W czasie zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem się tożsamości dziecka na emigracji i z problemami stąd wynikającymi. Szczególnie interesujące okazały się warsztaty, na których odniesiono się do specyfiki lokalnej - potencjalnych zagrożeń, ale i korzyści wynikających z wyboru Węgier jako kraju swojego pobytu w procesie kształtowania się tożsamości dziecka dwukulturowego.

Wszyscy uczestnicy spotkania uznali, że podjęta problematyka jest tak ważna i potrzebna, że musi być kontynuowana.


   

< Powrót: rok szkolny 2016/2017