logo rycerzelekcja w muzeumwycieczka do Krakowazgłaszające  
  Zapraszamy do szkoły przyjaznej, bezpiecznej, pełnej radości i kultury na co dzień!  
40 lat szkoły
Szkola Polska
w Budapeszcie
Grono pedagogiczne
Dokumenty
Plan lekcji
Podręczniki
Lektury
Dni wolne od zajęć
Kronika szkolna
Rok szkolny 2018/19
Rok szkolny 2017/18
Rok szkolny 2016/17
Rok szkolny 2015/16
Rok szkolny 2014/15
Rok szkolny 2013/14
Rok szkolny 2012/13
Rok szkolny 2011/12
Archiwum
Aktualności 2017/18
Aktualności 2016/17
Aktualności 2015/16
Aktualności 2014/15
Aktualności 2013/14

 

Czy matematyka może pomóc w tworzeniu muzyki?


< Powrót: rok szkolny 2013/2014

Na to pytanie uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uzyskać odpowiedź w czasie niecodziennego spotkania z młodymi twórcami sztuki alternatywnej. 15 kwietnia w murach szkoły polskiej w Budapeszcie wystąpili polscy artyści związani z Fundacją Studio Skit, Filip Krzywińki i Kamil Sobiczewski, którzy zaprezentowali program artystyczny powstały w ramach unijnego projektu EXCEPT węgierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Utca-Szak.


Projekt EXCEPT (Exchange of Community-engaged Performing Arts Practice) opiera się na współpracy organizacji z 6 różnych krajów Europy, które wykorzystują sztukę do pracy w różnych obszarach kulturalnych, edukacyjnych i pomocowych: Utca-Szak z Węgier, Studio Skit z Polski, Theater Octopus z Niemiec, Associatione stefanoperocco z Włoch, Pontre Tra Culture z Francji, Kulturanova z Serbii. Dwuletni projekt, podczas którego organizowane są m.in. cykle warsztatów, sesje twórcze, prezentacje i obozy dla młodzieży, ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń, metod pracy i stworzenie wspólnego dzieła interdyscyplinarnego w ramach zespołów międzynarodowych, w których wykorzystywane są różne doświadczenia narodowe i kulturowe.

Punktem wyjścia wspólnych działań artystycznych stał się utopijny dramat Sándora Száthmariego pt. „Kazohinia”. W swoim dziele młodzi artyści chcieli właśnie udowodnić, że utopia może stać się uzupełnieniem rzeczywistości, tak jak metafizyka jest częścią logicznie uporządkowanego świata. Wszystko wszakże jest jednością…


Nasi uczniowie jako pierwsi mieli przyjemność ocenić efekty pracy projektowej i to w wersji polskojęzycznej. Spektakl czy raczej działanie artystyczne, jak określili je sami artyści, spotkał się z entuzjastycznym odbiorem ze strony młodzieży szkolnej, zwłaszcza ze względu na gatunek muzyki zastosowanej przez muzyków – hip-hop – tak bliski większości uczniów. Niezwykłe zainteresowanie wywołał pokaz beatboxu, czyli tworzenie dźwięków za pomocą narządów mowy, w wykonaniu Patryka „TikTaka” Mateli.


< Powrót: rok szkolny 2013/2014